Please enable Javascript to experience full features of this website.

Lyrics Submission

Submit your lyrics.

شما میتونید آثار خودتون رو به نشانی lyrics@siavashghomayshi.org ارسال کنید. لطفا به موارد لازم توجه داشته باشید.

1.لطفا تمامی اشعار را در یک فایل pdf قرار دهید
2. در انتهای هر صفحه نام کامل، شماره تماس و email خود را درج کنید
3. به دلیل حجم زیاد ترانه های دریافتی پاسخ گویی به همه دوستان هنرمند امکان پذیر نیست ، لذا تنها در صورت وجود زمینه کاری با شما تماس گرفته خواهد شد.